Onze visie

Onze doel: De ontbrekende schakels van preventie en sociale interventie uitbouwen om het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te helpen met het uitbannen van dakloosheid en slechte huisvesting.

Dat is de perfecte aanzet om onze visie in de kijker zetten: een einde maken aan dakloosheid. Het verklaart ook waarom dat nog nooit is gelukt: ‘omdat er schakels ontbraken’. Het geeft ons een reden om ons te concentreren op wat er ontbreekt en niet op wat er al is.

 

Onze opdrachten:

Onze opdrachten worden beschreven in de Ordonnantie van 18 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen. De essentie van deze opdrachten kunnen we als volgt samenvatten:

 

Onze waarden

Afdrukken