02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Onze visie

Onze doel: De ontbrekende schakels van preventie en sociale interventie uitbouwen om het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te helpen met het uitbannen van dakloosheid en slechte huisvesting.

Dat is de perfecte aanzet om onze visie in de kijker zetten: een einde maken aan dakloosheid. Het verklaart ook waarom dat nog nooit is gelukt: ‘omdat er schakels ontbraken’. Het geeft ons een reden om ons te concentreren op wat er ontbreekt en niet op wat er al is.

 

Onze opdrachten:

Onze opdrachten worden beschreven in de Ordonnantie van 18 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen. De essentie van deze opdrachten kunnen we als volgt samenvatten:

  • Bruss’help  kent  de individuele, institutionele en maatschappelijke mechanismen die tot dakloosheid leiden. Het geeft een alomvattende onpartijdige visie.
  • Bruss’help  oefent invloed uit  op deze mechanismen om dakloosheid te voorkomen, tracht de impact ervan te verzachten en de oorzaken ervan te doen verdwijnen.
  • Bruss’help  verbdint  de werkwijzen van de actoren om de hulp zo efficiënt mogelijk te maken. Het tracht complementariteit te bewerkstelligen en dit van het verstrekken van noodhulp tot inschakeling.
  • Bruss’help  vervult  een coördinerende rol waarmee het de impact van de Brusselse actoren in de strijd tegen dakloosheid verbetert. Bruss’help reikt de hulpmiddelen aan waarmee personen worden doorverwezen naar gepaste steunmaatregelen en instellingen.

 

Onze waarden

  • Openbare dienstverlening: de waarden van universaliteit (cf. hierna), gelijke behandeling, continuïteit en aanpassing zijn verbonden aan de resultaatsverbintenis. Door zijn werking adviseert en helpt Bruss’help bij de transparante en optimale toewijzing van de beschikbare middelen om een einde te stellen aan dakloosheid, met respect voor zowel de begunstigden als de pedagogische projecten van hulp- en zorgverleners
  • Evenredig universalisme: de acties moeten universeel zijn, maar met een omvang en intensiteit die in verhouding staan tot de graad van sociale achterstelling. Dat noemen we evenredig universalisme. Er zal waarschijnlijk een grotere inspanning moeten worden geleverd voor degenen die vanuit sociaal en economisch oogpunt meer benadeeld zijn, maar door ons alleen te concentreren op de meest kansarmen, zal de gezondheidsgradiënt niet dalen en slechts een klein deel van het probleem worden aangepakt. Bruss’help werkt naar verhouding evenzeer in op de context als op de doelgroep.
  • Effectiviteit van recht en sociale verbondenheid vormen de twee hoekstenen van de menselijke waardigheid. De mens kan niet door anderen worden genegeerd en evenmin door anderen worden behandeld als een middel om hun doel te bereiken. Nontake-up van rechten moet in al zijn vormen bestreden worden, ook wanneer instellingen zich daardoor deels aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken. Uitsluiting wordt opgelost door het smeden van interindividuele, collectieve en institutionele banden.
  • Participatie van de begunstigden: de participatie van de hoofd betrokkenen aan de opbouw en de beoordeling van het openbare beleid, alsook met betrekking tot het identificeren van de behoeften voor de ingezette voorzieningen, is een hefboom van empowerment voor elke stakeholder. Deze participatie is fundamenteel voor de menselijke waardigheid.