02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

Banner Masterplan

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Het Masterplan

 

Hoe kunnen we versterken wat werkt en de middelen effectief toewijzen in de preventie en bestrijding van dakloosheid?
Dat is de vraag die Bruss'help stelt.

 

Het Masterplan heeft tot doel, via de ontwikkeling van concrete acties, een alomvattende strategie te produceren om thuisloosheid aan te pakken in samenwerking met alle belanghebbenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met als doel te streven naar een Regio zonder thuisloosheid tegen 2029, vertegenwoordigt dit plan een cruciale eerste stap in de strijd tegen dakloosheid in Brussel.

In een context waarin de hulpsector op zijn tandvlees zit, heeft deze strategie als ambitie een alomvattende visie aan te nemen om reacties te harmoniseren en coördineren. Deze unieke en innovatieve initiatief wordt gemotiveerd door de wens om de hulp aan dakloze mensen op systematische wijze te veranderen. Het biedt perspectieven op oplossingen en concrete operationele middelen om te implementeren.

 

Methodologie

De methodologie van het Masterplan is inclusief en participatief. Dit betekent dat de inhoud van het Masterplan het resultaat zal zijn van de bijdragen van dakloze personen, leden van de daklozenhulpsector en aanverwante sectoren tijdens verschillende evenementen in 2023. De eerste stap van dit project was de Masterplan-enquête waar velen van u aan hebben deelgenomen in oktober 2022.

Een Beperkt Comité, bestaande uit organisaties uit de hulpsector, werkt exclusief aan het Masterplan en kwam al bijeen in het laatste semester van 2022 om de doelstellingen en methodologische stappen voor de ontwikkeling van het Masterplan te definiëren.

De eerste consultatiefase van de hulpsector heeft de discussies in de Beperkte Comités gevoed en heeft de centrale thema's van het Masterplan gestructureerd:

       Thema 1: Preventie van thuisloosheid
       Thema 2: Mechanismen voor vroegtijdige preventie zodra een persoon dakloos wordt
       Thema 3: Begeleiding/stabilisatie wanneer dat nodig is
       Thema 4: Mechanismen van geweld en institutioneel onrecht

Deze 4 thema's en hun inhoud zijn herzien, bestudeerd en verdiept volgens de verschillende niveaus van reflectie tijdens 3 eendaagse evenementen georganiseerd door Bruss'help onder begeleiding van het Beperkt Comité. Tijdens deze werkdagen waren alle dakloze personen, werknemers in de daklozenhulpsector of aanverwante sectoren direct of indirect betrokken bij dakloosheid uitgenodigd:

  • Een eerste reflectiedag over de diagnose en bevindingen vond plaats op 17 februari 2023.
  • Een tweede reflectiedag over mobiliseerbare middelen vond plaats op 15 mei 2023.
  • Een derde reflectiedag over te mobiliseren middelen vond plaats op 6 juni 2023.

Na deze evenementen is het Beperkt Comité blijven samenkomen om het Masterplan verder uit te werken op basis van verzamelde elementen. Enkele weken later, na schrijfwerk, zag een eerste versie van het Masterplan het licht waarmee Bruss'help de sectoren en aanverwante sectoren heeft benaderd, om de voorgestelde maatregelen te bespreken en het document verder te verbeteren tot een definitieve versie. Deze langdurige inspanning resulteerde in maart 2024 in een definitief document, dat vervolgens op 15 april 2024 publiekelijk werd gepresenteerd in aanwezigheid van dakloze personen, vertegenwoordigers van de hulpsector, leden van de Brusselse regering en fractieleiders.

 

Een vierfasenstrategie

De gepresenteerde strategie is gestructureerd rond vier essentiële assen:

  • Versterking van preventie, gericht op het voorkomen dat mensen dakloos worden. Deze eerste stap wordt met name genomen in overleg met actoren uit aanverwante sectoren, die in contact komen met risicogroepen.
  • Bevorderen van snelle actie om de tijd die een persoon dakloos doorbrengt te verkorten. Dit streven voorkomt dat de situatie chronisch wordt en dat extra problemen zich opstapelen bovenop dakloosheid.
  • Optimaliseren van begeleiding voor de stabilisatie van mensen die dakloos zijn. Hier gaat het erom ervoor te zorgen dat elke persoon kan profiteren van passende begeleiding die kan omgaan met elk probleem, met name verslavings- en geestelijke gezondheidsproblemen.
  • Strijd tegen mechanismen van institutioneel geweld en onrecht. Deze laatste as is bijzonder innovatief en stelt voor ethische en maatschappelijk aanvaardbare begeleidingsprocedures in te voeren om overmatige interventie, invasieve of "paternalistische" interventies te vermijden.

Bruss'help verbindt zich ertoe dit Masterplan in de komende maanden uit te voeren in samenwerking met de betrokken actoren en de toekomstige regering, met als doel een meer inclusieve en solidaire samenleving te creëren voor al haar burgers..

 

 

Toegang tot de belangrijkste maatregelen van het masterplan.

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres