02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Omzendbrieven Bruss’help

AKTIEVE OMZENDBRIEVEN 2022:

Omzendbrief #7 BisDoorverwijzingsmodaliteiten van dakloze gevangenisverlaters naar de sociale hotelvoorzieningen - het project Home Less Vincula

Deze omzendbrief bepaalt de doorverwijzingsmodaliteiten voor dakloze gevangenisverlaters naar de sociale hotelvoorziening Home Less Vincula gedurende de periode van 15/11/2021 tot en met 31/12/22. Zie lijst van de diensten als bijlage.

Omzendbrief #7 Ter: Doorverwijzingsmodaliteiten van daklozen naar de sociale hotelvoorzieningen voor preventie 'jongeren en alleenstaande moeders'

Deze circulaire handelt over de specifieke oriëntatiemodaliteiten van personen tussen 18 en 25 jaar en alleenstaande moeders naar de preventieprojecten van het OCMW van Brussel

Omzendbrief #8: Procedures voor het verwijzen van personen die tijdelijke bescherming genieten naar de door het Brussels Gewest opgezette collectieve huisvestingsvoorzieningen (! New)

Deze circulaire betreft de modaliteiten voor de verwijzing van Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming (BPTU) die uit het systeem zijn gevallen naar collectieve huisvesting, vanaf 15/08/2021.

Omzendbrief #9: Hoge viruscirculatie: impact op screening-, isolatie- en quarantaineprotocollen in de daklozensector - Omicron Wave (! New)

De richtsnoeren worden gegeven in de context van een zeer hoge circulatie van het virus en toenemende infecties. De druk op alle sectoren neemt toe, ook op de daklozensector. Bijgevolg worden de protocollen aangepast om de opvang van daklozen met een verhoogd risico mogelijk te maken. 

Omzendbrief #10: Herhuisvestingsplan 2020-2024 (! Binnenkort)

Deze omzendbrief gaat over de modaliteiten voor de toewijzing van woningen die in het kader van het noodhuisvestingsplan zijn vastgelegd.

 

AKTIEVE OMZENDBRIEVEN 2022 (Opgeheven):

Omzendbrief  #1: Missie van referentieartsen van Bruss’help, medische voorpost van AZG (doorverwijzingsprocedure) (niet meer van kracht sinds 01/11/20)

Belangrijke wijzigingen werden aangebracht aan deze omzendbrief. We vragen u om deze omzendbrief aandachtig na te lezen. Voor het verdere verloop is het van essentieel belang op de hoogte te zijn van de aanmeldingsprocedure voor de medische voorpost van Artsen Zonder Grenzen en van de overplaatsing door New Samusocial.

Omzendbrief #2: Afhaling en oproep tot rationeel gebruik van mondmaskers. (niet meer van kracht sinds 01/11/20)

Bruss'help hanteert een billijke verdeelsleutel gebaseerd op het gemiddelde aantal (vrijwillige/betaalde) werkers per dag alsook het aantal (nieuwe) gebruikers per dag.

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, gelieve dan deze gegevens zo snel mogelijk aan Bruss'help te bezorgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De andere omzendbrieven “Algemene maatregelen” (GGC, COCOF en Iriscare) en “Extra-muros werking” blijven onveranderd. Wel moeten deze operatoren gevraagd een onderscheidend teken te dragen tijdens hun activiteiten in het openbaar.

We vragen operatoren van het openbaar vervoer en van de Politie om niet zelf personen naar de voorpost van AZG te verwijzen (zoals staat in omzendbrief 1 zijn ze geacht hiervoor de dispatching van Bruss’help te contacteren).

Omzendbrief #3: Doorverwijzing en dispatchingprocedures (niet meer van kracht sinds 01/06/20)

Verder worden er in de omzendbrief de modaliteiten over de nieuwe dispatching van Bruss’help in samenwerking met New Samusocial omschreven. Deze zijn gericht voor alle operatoren van de thuislozenzorgsector. Aan bod komen ook belangrijke wijzigingen over de toegangsprocedure van opvangplaatsen.

Omzendbrief #3Bis : doorverwijzing en nieuwe dispatching New Samusocial-Bruss'help (niet meer van kracht sinds 15/06/20)

Na overleg met de onthaaltehuizen op 30/05 werd de omzendbrief 3 licht aangepast en verduidelijkt. De algemene procedure en telefoonlijnen blijven ongewijzigd. In een notendop:

 • Deze dienst is geldig van 01/05/20 tot 30/06/20.
 • Straathoekwerkers en andere actoren op het veld kunnen gebruik maken van deze dispatching.

Omzendbrief #4 : Screeningsstrategie (Opgeheven)

De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben een omzendbrief opgesteld : Covid-19-screeningcampagne voor de sector van de hulp aan daklozen.

Deze omzendbrief bevat de volgende punten :

Coördinatie van de screeningstrategie voor de sector, ontplooiing van de screeningsmiddelen voor dak- en thuislozen, concrete regels voor de screening van daklozen en voor personeel, toegang tot tests en resultaten van deze tests, cohorte- en quarantainemaatregelen

Omzendbrief #5 : Medische strategie en doorverwijzingen na de crisis (niet meer van kracht sinds 01/11/20)

Deze omzendbrief vervangt circulaire 3bis en bevat geactualiseerde elementen m.b.t. omzendbrief #1. Het gaat over:

 • de telefonische beschikbaarheid van de doorverwijzingsteams
 • het belang van hygiëne- en barrièremaatregelen
 • opvang van nieuwe bewoners in uw structuur
 • vermijden van een Covid-19 uitbraak binnen uw structuur
 • doorverwijzing naar een Covid-19 test
 • contactopvolging van een bevestigd Covid+ persoon
 • heropvangstrajecten na de crisis.

Omzendbrief #6: Versterking van de COVID-aanpak  (Opgeheven)

Deze omzendbrief vervangt alle voorgaande omzenbrieven met uizondering van Omzenbrief 4 (testing strategie). Het gaat over de versterking van de covid-19-aanpak tijdens de tweede golf en biedt een kader voor de acties van de verschillende diensten van hulp en zorg aan daklozen tijdens de winter en lente 2021.

Omzendbrief #7: Doorverwijzingsmodaliteiten van daklozen naar de sociale hotelvoorzieningen (Opgeheven)

Deze omzendbrief bepaalt de doorverwijzingsmodaliteiten van daklozen naar de sociale hotelvoorzieningen gedurende de periode van 01/07/2021 tot 30/04/2022. De Brusselse Regering heeft besloten om een aantal projecten te verlengen en geleidelijk nieuwe projecten op te starten. Het doel is om op 21/12/2021 190 gesubsidieerde plaatsen aan te bieden. De coördinatie van deze projecten wordt verzekerd door Bruss’help.

 

De beschikbare plaatsen binnen de huisvestingsstructuur zullen als volgt tussen het OCMW van Stad Brussel en Bruss'help verdeeld worden: 1/3 van de gehuisveste personen zal via Bruss'help bij het project terechtkomen, 2/3 van de gehuisveste personen zullen via het OCMW doorverwezen worden. De doorverwezen personen moeten dak- of thuisloze personen zijn:

 • Ofwel tussen 18 en 25 jaar, opgemerkt door de OCMW-diensten van Stad Brussel of Bruss'help en met als voornaamste woonomgeving het grondgebied van 1000 Brussel (in totaal 10 plaatsen)

 

 • Ofwel meerderjarige vrouwen met kind(eren) ten laste (alleenstaande moeders) (30 volwassen plaatsen)

Afdrukken E-mailadres